Obchodní Podmínky a mimosoudní vyrovnání  

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu www.oyeyourspace.com, provozovatelem Jan Šimša, se sídlem: Jaselská 188/5, 602 00 Brno,  Česká Republika , IČO: 05486301, potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká momentem doručení se závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu www.oyeyourspace.com. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

V případě jakéhokoli dotazu nás kontaktujte na oyeyourspace@gmail.com

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata ihned. Potvrzení objednávky Vám obratem zašleme e-mailem na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. O veškerém průběhu stavu Vaši objednávky i konečném odeslání zásilky budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Platbu akceptujeme platbu kartou, nebo převodem na účet. Při nevyzvednutí zásilky, zákazník hradí poštovné a balné na vlastní náklady. Pro zaslání zboží využíváme služeb České pošty/ poštovné a balné jednotlivé objednávky činí u každé z daných přepravních služeb odlišnou cenu. Číslo našeho účtu: FIO BANK: 2101100915/ 2010 pro platby zákazníků České a Slovenské republiky. Zboží se odesílá máximálně do 5 pracovních dní od přijetí platby na náš účet. Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, platba u nás musí být připsaná nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud částku za objednávku do té doby nepřevedete a nebudeme mít od Vás žádnou informaci o důvodu, bude Vaše objednávka automaticky stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji. Všechno zboží, které Vám nabízíme v e-shopu www.oyeyourspace.com aktuálně máme skladem. V opačném případě je produkt výrazně označen jakožto “NENÍ SKLADEM”. Expedice zboží proběhne do 1 pracovního dne po obdržení platby. V případě, že zboží již nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat (e-mailem nebo telefonicky). V případě, že Vás nebude možné kontaktovat do 3 pracovních dnů, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

5) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby z důsledku nesprávného výběru zboží Vám nepoužité a nepoškozené zboží (v původním obalu a bez znatelného poškození obalu) vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučenou zásilkou na adresu: Jan Šimša, Jaselská 5,602 00 Brno,  Česká Republika a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Náklady spojené s výměnou zboží (poštovné) nese v plné výši kupující.

6) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce. Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit písemně poštou nebo e-mailem a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky (alespoň název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky. Zboží musí kupující odeslat doporučeně na adresu: Jan Šimša, Jaselská 5, 602 00 Brno,  Česká Republika. Vrácené zboží musí být zcela v původním a kompletní stavu, včetně příslušenství, dárků, apod., bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu s neodtrženými cedulkami a v limitu 14 dnů.

V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Náklady spojené s vrácením zboží (především poštovné) ponese kupující.

Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

 • 6a) vrácením kupní ceny převodem na bankovní účet do 14 dnů od obdržení vráceného zboží

 • 6b) zápočtem k následující objednávce (hodnota vracené kupní ceny bude odečtena od vaší následující objednávky).

7) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze v e-shopu www.oyeyourspace.com bezplatně stornovat nejpozději do 24 hodin od objednání nebo emailem  na adresu oyeyourspace@gmail.com

8) REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop www.biasiolbeuaty žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele! Pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvézt v reklamačním protokolu.Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodu www.oyeyourspace.com prochází kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním

 • změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení

 • nesprávným použitím

 • mechanickým poškozením

 • nesprávným skladováním

 • nesprávnou údržbou a čištěním

Postup při reklamaci: informujte nás o reklamaci e-mailem – reklamované zboží zašlete doporučenou zásilkou na adresu: Jan Šimša, Jaselská 5,602 00 Brno,  Česká Republika – k reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě – fakturu, která také slouží jako záruční list – Uveďte stručný popis vady. Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

Podle charakteru vady má kupující – spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

 • jedná-li se o vadu odstranitelnou právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

 • jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží – právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

 • jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží – právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy • jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák.a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

9) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící tento internetový obchod jako je grafické zpracování včetně fotografií nabízeného zboží a popisy zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů a mimosoudní vyrovnání

Vyplněním formulářů prostřednictvím těchto webových stránek (www.oyeyourspace.com) poskytujete své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jako provozovatelé si uvědomujeme důvěrnost osobních údajů a respektujeme právo na soukromí.

Veškeré osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetových stránek www.oyeyourspace.com jakožto i ostatní osobní údaje získané registrací uživatele na semináře či další akce provozovatele, považujeme za vysoce důvěrné a zpracováváme je pouze k vlastním marketingovým účelům a ke zlepšení našich služeb, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu registrované osoby.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno akontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, platební údaje.

 • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, datum narození, zemi a upřednostňovaný jazyk.

 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

 • Údaje z komunikace mezi Jan Šimša - www.oyeyourspace.com a zákazníkem

 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných značkou Jan Šimša oyeyourspace

 • V rámci logů hlavně IP adresu, údaje poskytnuté prohlížečem (rozlišení, verze, operační systém, otisk), jazyk

 • Jméno, příjmení, email, telefon a kamerové záznamy v případě uživatelského testování

 • Jméno, příjmení, email, telefon a firma při pořádání akcí

Osoby poskytující své osobní údaje berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat na oyeyourspace@gmail.com a portál www.oyeyourspace.com údaje zlikviduje. Portál www.oyeyourspace.com se zavazuje, že osobní údaje nebudou bez souhlasu dané osoby poskytnuty další osobě či společnosti.

Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz